משגוח בידוד דגם IsoRW425

לבקרת הבידוד במתח 0-400 וולט ישר ו/ או חילופין בתדר 10-460Hz

שיטת מדידה משופרת AMP-PLUS למדידה מדויקת ושיטת 3VM למדידה מהירה (חשוב בקיבוליות ורמת בידוד גבוהה),

 • עם התאמה אוטומטית לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד   300uF.
 • מודד גם את מתח הרשת הנמדדת ואת הקיבוליות בינה לבין ההארקה
 • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, למתח הרשת הנמדדת, לקיבוליות לתכנות, ולאיתור תקלות.
 • סף התראה נפרד להתראה מקדימה ולהתראה ראשית כ"א ניתן לכוון בתחום kΩ 1-990
 • אפשרות בחירה בין מדידת התנגדות הבידוד Re  לבין עכבת הבידוד Ze,
 • אפשרות להתראה כאשר המתח הנמדד נמוך או גבוה מסף שנקבע.
 • אפשרות להתראה כשהמתח בין L+ לבין ההארקה או בין L- להארקה, חורג מסף שנקבע
 • 2 ממסרים עם מגע (NO) לכל סף
 • קביעת תצורת עבודה: FAIL SAFE או ממסר מושך בתקלה
 • מוצא דיגיטליRS485 מאפשר תיקשורת למחשב, ל- TCP/IP או לפרוטוקולי MODBUS ולמערכת אתור מקומו של הפגם בבידוד
 • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי,
 • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת הנמדדת ואל פס ההארקה
 • נוריות התראה לכל סף בתקלת בידוד  ונורית התראה נפרדת לתקלה בעכבה
 • אפשרות נעילת ערכי סף ההתראה והכיוונונים לגישה ע"י קוד
 • מגעי קפיץ כפולים עבור 2 מוליכים גם בחתכים שונים– חוסכים חיזוק ברגים תקופתי
 • לחצני ניסוי ואיפוס (RESET) פנימים וחיצונים

עמיד בפני רעידות – בהתקנה בעזרת ברגים:(6g (30-150Hz

                                 – בהתקנה על פס (DIN:   3g (30-150Hz

טמפרטורת עבודה:  -40oC – +70oC, עמיד בפני לחות עד 95%

רוחב 2 מודולים (36 ממ') בלבד,  להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים,

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות

זינת עזר 24-240 וולט זרם ישר או 100-240 חילופין 47-63 הרץ,