משגוח בידוד למתח ישר וחילופין דגם Iso685

 • שיטת מדידה AMP Plus (ניתן לשלב שיטות נוספות כתלות בסוג המדידה).
 • עד 1000VDC ו 690VAC לתדר 0-460Hz (ניתן להרחבה ע"י מתאם יעודי עד 7200V).
 • תצוגה גרפית של היסטוריית השינוי בבידוד כתלות בזמן – IsoGraph.
 • ניתן להתקנה בלוח עם פנל נפרד בחזית לוח (דגם Iso685-S).
 • שמירה של 1023 אירועים חריגים אחרונים כולל תאריך ושעה.
 • שני ספי מדידה ניתנים לתכנות  1KΩ – 1MΩ עם ממסר נפרד לכל סף(CO).
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת NC)FAIL-SAFE) או כמושך בתקלה(NO).
 • התאמה אוטומטית לקיבוליות רשת כלפי האדמה עד 1000µF.
 • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת ואל פס הארקה.
 • אפשרות לגרסה מוקשחת בפני לחות ורעידות, "W", הן למשגוח והן לצג לחזית לוח.
 • מדידה רציפה של רמת הבידוד, הקיבוליות ותדר הרשת.
 • ניתן לבחור פרופיל מדידה כתלות בסוג הרשת.
 • יציאות אנלוגיות ודיגיטליות.
 • תקשורת ModBus TCP ו web server.

דגמים וגירסאות

 

Iso685-D   להתקנה בלוח על פס דין
Iso685W-D   דגם מוקשח כנגד רעידות, טמפרטורת עבודה גבוהה ולחות
Iso685-S+FP200   עם צג נפרד להתקנה בחזית לוח
Iso685W-S+FP200W   דגם מוקשח כנגד רעידות, טמפרטורת עבודה גבוהה ולחות