משגוח בידוד דור חדיש דגם Iso685

 • שיטת מדידה AMP Plus (ניתן לשלב שיטות נוספות כתלות בסוג המדידה).
 • עד 1000VDC ו 690VAC (ניתן להרחבה ע"י מתאם יעודי עד 7200V).
 • תצוגה גרפית של היסטוריית השינוי בבידוד כתלות בזמן – IsoGraph.
 • ניתן להתקנה בלוח עם פנל נפרד בחזית לוח (דגם Iso685-S).
 • שמירה של 1023 אירועים חריגים אחרונים כולל תאריך ושעה.
 • שני ספי מדידה ניתנים לתכנות  1KΩ – 1MΩ עם ממסר נפרד לכל סף(CO).
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת NC)FAIL-SAFE) או כמושך בתקלה(NO).
 • לקיבלויות רשת כלפי האדמה עד 1000µA.
 • לתדר רשת  0-460Hz.
 • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת ואל פס הארקה.
 • אפשרות לגרסה מוקשחת בפני לחות ורעידות, "W", הן למשגוח והן לצג לחזית לוח.
 • מדידה רציפה של רמת הבידוד הקיבוליות ותדר הרשת.
 • ניתן לבחור פרופיל מדידה כתלות בסוג הרשת.
 • התאמה אוטומטית של זמן המדידה לקיבוליות הרשת.
 • יציאות אנלוגיות ודיגיטליות.
 • תקשורת ModBus TCP ו web server.

ce_UL

 

דגמים וגירסאות

אופציה B כוללת : אפשרות לניתוק אוטומטי של מעגל המדידה של אחד ממשגוחי הבידוד בזמן חיבור / שילוב של  שתי זינות צפות כשלכל זינה מחובר משגוח משלה.

Iso685-D להתקנה בלוח על פס דין
Iso685W-D כנ"ל עם הקשחה כנגד לחות ורעידות
Iso685-D-B להתקנה בלוח על פס דין, כולל אופציה B
Iso685W-D-B כנ"ל עם הקשחה כנגד לחות ורעידות
Iso685-S+FP200 עם צג נפרד להתקנה בחזית לוח
Iso685W-S+FP200W  כנ"ל עם הקשחה כנגד לחות ורעידות