משגוח בידוד למערכות סולאריות גדולות isoPV1685

משגוח בידוד -איזומטר- דגם isoPV1685…

לזינה צפה במתח ישר עד 1500 וולט

דגם isoPV1685P עם מחולל אותות מובנה לאיתור מקום תקלת בידוד

דגם isoPV1685RTU עם מוצא תקשורת ModbusRTU

 • מדידה רציפה מותאמת לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד  μF2000
 • שיטת מדידה מותאמת לתנודות מתח גבוהות אך איטיות לפי תקן  IEC61557-8 נספח C, מדויקת מאוד.
 • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, לתכנות, ולאיתור תקלות.
 • 2 ספי התראה נפרדים להתראה מקדימה ולהתראה ראשית כ"א ניתן לכוון בתחום 200Ω-1MΩ
 • ממסר מוצא נפרד לכל סף עם מגע CO הניתן להגדרה כ- FAIL-SAFE (NC) או כמושך בתקלה (NO),
 • בקרת תקינות רציפה on-line להבטחת מדידה נכונה ומתן התראה מיידית עם הפניה בצג למהות התקלה: נתק בחיווט המשגוח אל הזינה הצפה או אל פס ההארקה, קוטביות, טמפרטורה. ממסר מוצא נפרד לתקלה עם מגע CO בתצורת עבודה (NC) FAIL-SAFE. ניסוי יזום ניתן לבצע באמצעות CAN או RS485
 • מוצא CAN לקריאת הערכים הנמדדים, להתראות ולהודעות.
 • מוצא תקשורת לפרוטוקולי  :בדגם iso1685RTU ניתן לבחור בין  RS-485/BMS(Slave)/Modbus RTU (Slave)
 • בדגם iso1685P: מחולל אותות לאיתור מקום תקלת בידוד בעזרת מפענח נייד או נייח. זרם מדידה מירבי 50mA כרטיס זיכרון μSD , מוצא תקשורת RS-485/BMS
 • נבדק ואושר ע"י UL והתקן האירופאי לבטיחות ועמידה בפני הפרעות חשמליות
 • תחום טמפרטורת עבודה: oC…+70oC40-
 • זינת עזר:  VDC 18-30