משגוח בידוד isoES425  לאגירת אנרגיה

לבקרת הבידוד במתח  +25% 0-400 וולט ישר ו/ או חילופין בתדר 15-460Hz

 • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, למתח הרשת הנמדדת, לקיבוליות לתכנות, ולאיתור תקלות.
 • עם התאמה אוטומטית לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד uF 100
 • מלבד את רמת הבידוד מציג המשגוח גם את הקיבוליות בין הזינה הצפה להארקה
 • מציג גם את מתח הרשת הנמדדת עם אפשרות להתראה בירידה ובעליית המתח מערכים שנקבעו.
 • אפשרות להתראה כשהמתח בין L+ לבין ההארקה או בין L- להארקה, חורג מסף שנקבע (במתח ישר)
 • 2 ספי התראה נפרדים להתראה מקדימה ולהתראה ראשית כ"א ניתן לכוון בתחום  1-990 kΩ
 • אפשרות בחירה בין מדידת התנגדות הבידוד Re  לבין עכבת הבידוד Ze
 •  2 ממסרים עם מגע  לכל סף בתצורת עבודה:FAIL SAFE (NC)  או ממסר מושך בתקלה (NO)
 • מוצא דיגיטליRS485  לתקשורת BMS או לקבלה רצופה של נתוני הבידוד
 • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי,
 • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת הנמדדת ואל פס ההארקה
 • נורית עבודה ונוריות התראה לכל סף בתקלת בידוד  אפשרות נעילה ע"י קוד של ערכי סף ההתראה והכיוונים בפני שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מורשה
 • מגעי קפיץ כפולים עבור 2 מוליכים -גם בחתכים שונים– חוסכים חיזוק ברגים תקופתי
 • שיטת מדידה משופרת AMP +PCP למדידה מדויקת
 • לחצני ניסוי ואיפוס (RESET) פנימיים וחיצונים
 • רוחב 2 מודולים (36 ממ') בלבד,  להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים,

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  וכן- UL, ו- EAC

זינת עזר 24-240 וולט זרם י