משגוח בידוד isoPV1685DP  למערכות סולאריות עם קיבוליות  עד 4000uF

משגוח בידוד -איזומטר- למערכות סולאריות גדולות עם קיבוליות עד4000uF דגם isoPV1685DP

לזינה צפה במתח ישר עד 1500 וולט ומתח חילופין עד 1000 וולט בתדר 50/60Hz

עם מחולל אותות מובנה לאיתור מקום תקלת בידוד

 • התאמה רציפה לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד  μF4000
 • מדידה מותאמת לתנודות מתח גבוהות אך איטיות לפי תקן  IEC61557-8 נספח C, מדויקת מאוד.
 • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, לתכנות, ולאיתור תקלות.
 • 2 ספי התראה נפרדים להתראה מקדימה ולהתראה ראשית. ניתן לכוון כ"א בתחום 200Ω-200kΩ
 • ממסר מוצא נפרד לכל סף עם מגע CO הניתן להגדרה כ- FAIL-SAFE (NC) או כמושך בתקלה (NO),
 • בקרת תקינות רציפה on-line להבטחת מדידה נכונה ומתן התראה מיידית עם הפניה בצג למהות התקלה: נתק בחיווט המשגוח אל הזינה הצפה או אל פס ההארקה, קוטביות, טמפרטורה גבוהה.
 • מוצא תקשורת לפרוטוקולי  RS-485/BMS(Slave)/Modbus RTU (Slave)
 • מחולל אותות לאיתור מקום תקלת בידוד בעזרת מפענח נייד או נייח. זרם מדידה מירבי 50mA
 • מאושר UKCA  והתקן האירופאי לבטיחות ועמידה בפני הפרעות חשמליות
 • תחום טמפרטורת עבודה: oC…+70oC40-
 • זינת עזר:  VDC 18-30