משגוח בידוד לאתרים רפואיים IM427(P)

משגוח משולב לבקרת בידוד, עומס יתר ועומס יתר קריטי – איזומטר דגם IM427P כולל משנה זרם STW2

ברוחב 36 מ"מ בלבד !

לאתרים רפואיים בשילוב עם תצוגות התראה מסדרת T)MLD), ו-CPN915 בתקשורת קווית, המשגוח מבקר ברציפות את תקינות הבידוד, העומס על השנאי וחום השנאי ומתריע מיידית במקרה של חריגה מסף ההתראה.  בנוסף מתבצעת בקרה רציפה והתראה אקטיבית עם הפניה למקור התקלה בתקלות שבגללן לא יכולה להתבצע מדידה כגון:  העדר זינת עזר למשגוח, נתק בחיווט אל הזינה הצפה או בלולאת החיבור של המשגוח אל פס ההארקה, קצר או נתק אל גששי הזרם

מחולל אותות פנימי עבור מערכת איתור מקום הליקוי בבידוד בדגם IM427P

יתרונות:

  • צג דיגיטלי לרמת הבידוד, העומס על השנאי והתראות
  • מהדקי קפיץ כפולים החוסכים חיזוק ברגים תקופתי כנדרש בתקנות ומאפשרים חיבור מוליכים בחתכים שונים לאותו הדק.
  • נגד מובנה לתחילת/ סוף קו תקשורת (120אום)
  • תכנות פשוט
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי נבדק

אושר Llyds Register ו- CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות