ספק כח לתצוגות התראה, למפענחים, למגבר תקשורת ולשעון/סטופר DPS

ספקי הכח מסדרת  DPS מיועדים לזינת תצוגות התראה על תקלה בזינה צפה ובקווי זינה בצג מגע ובתצוגה ע"י נוריות וזמזם. כ"כ ניתן להזין באמצעות הספק מפענח לאיתור מעגל תקול, מגבר תקשורת ושעון/סטופר. ניתן לשלב מספק אחד מספר מכשירים מדגמים שונים בהתאם לגודל הספק והעומס שצורך כל מכשיר.

הספקים מוגנים בפני קצר במוצא או העמסת יתר ומותאמים לנדרש בתקנות לאתרים רפואיים.

 

דגם DPS5 לזינת עד 5 עומסים*

דגם DPS12 לזינת עד 12 עומסים*

דגם DPS1 – דגם ייעודי לזינת שעון זמן אמת וסטופר

*כמפורט בדף הקטלוגי