תצוגת התראות על תקלה בקווי זינה ובפסי המוצא עבור 2 מערכות החלפה

תצוגות התראה על תקלה בקווי זינה ובפסי המוצא עבור 2 מערכות החלפה, להתקנה סמויה (תה"ט) או גלויה (על הטיח)

 

תצוגת התראות על תקלה בקווי זינה ובפסי המוצא עבור 2 מערכות החלפה

בחוסר מתח בפס אל-פסק, בפס החיוני, בקו הזינה מהאל-פסק, בקו החליפי לפס אל-פסק, בקו העדיף (המועדף) או בקו החליפי של הפס החיוני תדלק נורה אדומה מהבהבת בהתאם וזמזם ההתראה מקוטע.

ההתראות מתקבלות ממגעי ממסרי המתח או ממגעי מערכת ההחלפה ATICS

כשהמתח בפס אל-פסק ובפס החיוני תקינים, דולקות הנורות הירוקות.

כשפס אל-פסק מוזן מהפס החיוני במקום מיח' האל-פסק או שהקו החיוני מוזן ממקור זר לצורך אחזקה, תדלק נורה צהובה (ללא זמזם).

  • התראה קולית חוזרת לאחר השתקת זמזם (נודניק) מדי 15 או 30 דקות לבחירה על המכשיר.
  • לחצנים להשתקת זמזם ולניסוי תקינות הנורות והזמזם.
  • מוזן במתח נמוך מאוד מספק כח DPSxx  – מהווה 1 יח' עומס
  • תצוגה חזקה ובהירה.
  • חזית עמידה בפני כימיקלים קלה לניקוי ואינה נמחקת.
  • על טהרת האלקטרוניקה
  • תחתית (קופסה) פלסטית.

 

דגם MMK50 להתקנה סמויה (תה"ט)

דגם TMK50 להתקנה גלויה (עה"ט)

מפרט טכני 

דף קטלוגי עם תרשים חיווט  ATICS +MK50    17.12.19