APA אקטואטור

מפעיל הפיאזו  APA) AMPLIFIED PIEZOELECTRIC ACTUATORS) הינו פטנט שפותח על ידי חברת Cedrat Technologies.

הרעיון שעומד מאחוריו, הינו לבצע אוסף מכאני דחוס ומוגדל של גבישי פיאזו אלקטריק המופעלים על ידי מתח נמוך, אשר נקרא בשפה המקצועית (MLA (Multilayer Actuator.

ההגברה המכאנית מושגת בזכות מעטפת אליפטית חיצונית שעשויה מפלדת אל חלד, אשר מגדילה לאורך הציר הקצר את הדפורמציה של ה MLA המתרחשת לאורך הציר המרכזי.

בנוסף, המסגרת האלפטית מגנה על ה MLA ועל גבישי הפיאזו נגד כח המתיחה.

על המסגרת האלפטית ישנו ממשק מכאני עבור אינטרגרציה קלה של המפעיל במערכת. דחיסת הגבישים והכנסתם לפורמציה של MLA בשילוב עם המסגרת האליפטית הגמישה, מבטיחים אורך חיים גבוה וביצועים טובים יותר מאשר מפעילים מכאניים מסורתיים (לדוגמא זרוע מנוף).

מוצרים שיכולים לעניין אותך