משגוחי בידוד OFF- LINE

גנרטורים משאבות ומנועים סופגים לחות וירידה בבידוד בזמן שאינם בפעולה. משגוח הבידוד דגם IR420-D6-x מתריע מיד כשהבידוד בהם ירד ולא רק כשזקוקים להם ועלולים להישרף כשמפעילים אותם. הנזק שיגרם, כדוגמא, ממשאבת כיבוי אש שספגה לחות ואינה זמינה כשזקוקים לה, מנוע גדול שעלות החלפתו גבוהה, או גנרטור באחסנה שאינו כשיר כשצריכים אותו עלול להיות גדול ביותר. משגוח Off-Line מודד את הבידוד של משאבה/מנוע/גנרטור בזמן שזה אינו בפעולה מתריע כאשר הבידוד ירוד ומעגל המדידה מתנתק כאשר המשאבה/המנוע/הגנרטור שוב מופעל. המשגוח מתאים למשאבה/מנוע/גנרטור העובד בזינה מוארקת או צפה במתח חילופין חד או תלת מופעי או בזרם ישר במתח עד 400 וולט בקיבוליות כלפי ההארקה עד 10μF. ניתן להעלות את מתח בו פועלים המנועים בעזרת מתאם מתאים. לדוגמא בעזרת מתאם דגם AGH520S ניתן לבקר את הבידוד עד למתח 7200 וולט.

 • למשגוח שרוחבו 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד:
 • צג המראה את הבידוד הנמדד בתחום 10kΩ-20MΩ,
 • 2 השהיות בהפעלה ובהתראה.
 • 2 ספי ההתראה, בהתנגדות גבוהה מאוד,
 • ממסר נפרד עם מגע מוצא CO לכל סף, והם ניתנים כ"א לכיוון בתחום 100kΩ-10MΩ.
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת FAIL-SAFE או כמושך בתקלה,
 • עם זיכרון (נעילת) ההתראה או איפוס אוטומטי כשהבידוד חוזר לערך תקין.
 • למשגוח בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הזינה הנמדדת ואל ההארקה עם התראה אוטומטית בתקלה,
 • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך.
 • את המשגוח ניתן להתקין על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי
 • מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות ונבדק כעומד בתקנים ע"י

תצוגת התראות מתאימה כנדרש בתקנות: דגם TAIxx להתקנה גלויהMAIxx להתקנה סמויה (תחת הטיח)

דגם: IR420 –D6-2 לזינת עזר 70V – 300V זרם ישר או חילופין 42-460 הרץ,

דגם: IR420 –D6-1 לזינת עזר 9.6V – 94V וולט זרם ישר  או 16V – 72V בזרם חילופין 42-460

 

למידע טכני נוסף