כיסוי חזית לאיטום משגוח

כיסוי שקוף להגנת משגוח הפועל בתנאי סביבה קשים ואטימת המשגוח מהחזית לדרגת איטום IP65