משגוחי בידוד לזינה צפה

משגוח בידוד לזינה צפה נועד לבקר באופן רציף את התנגדות הבידוד של מתקן ולהתריע במידה וההתנגדות הבידוד ירדה מתחת לסף ההתראה (שהוגדר).

המשגוחים מיועדים לבקרת הבידוד במתח ישר ו/או במתח חילופין חד- ותלת מופעי ומוצעים למתחים עד 15.5 קילוולט, בתדר עד 460Hz ולקיבוליות בין הזינה להארקה עד 4000µF. ניתן למדוד את הבידוד גם במיתקן מופסק.

משגוח ייחודי נועד לבקר את הבידוד של מנוע העובד בזינה מוארקת או צפה בזמן שאינו פועל .

במשגוחי הבידוד של חברת BENDER  שני ספי התראה – להתראה מקדימה ולהתראה ראשית. את מרבית משגוחי הבידוד ניתן לרכוש עם הקשחה לעבודה בטמפרטורה גבוהה, לעמידה ברעידות ובלחות (עד 95%).

רוב משגוחי הבידוד של BENDER מותאמים לעבודה עם פרוטוקולי תקשורת שונים.
בעזרת משגוחי הבידוד הכוללים מחולל אותות ניתן לאתר, בשילוב מפענח מתאים, את מקום תקלת הבידוד ללא הפרעה לפעולתו הסדירה של המתקן.

משגוחי הבידוד השכיחים קיימים לרוב במלאי שלנו בארץ
חברת BENDER מפתחת כל הזמן את משגוחי הבידוד ליישומים חדשים ולטכנולוגיה העדכנית ביותר והעומדים בתקנים האירופאיים והאמריקאיים המחמירים ביותר.