למערכות סולאריות קטנות

משגוח בידוד עם בקרת מתח למערכת סולארית קטנה דגם  isoPV425-D4-4

 • למתח ישר עד 1000 וולט או מתח חילופין עד 690 וולט
 • לקיבוליות גבוהה בין הזינה הצפה להארקה עד mF1000 (כשהתנגדות הבידוד נמוכה מ- 300kΩ) או עד mF 500 כשהתנגדות הבידוד גבוהה מ- 300kΩ
 • 2 ספי ההתראה, להתראה מקדימה ולהתראה ראשית, ניתנים לכיוון בתחום 1-500kΩ ,
 • 3 השהיות ניתנות לכיוון: בהפעלה בתחום 0-10 שניות / בהתראה ובאיפוס (RESET) בתחום 0-99 שני',
 • אפשרות התראה בחריגה המתח:
  • במתח נמוך ובמתח יתר בתחום  30-1150 וולט
  • וכשהמתח בין L+ לבין ההארקה או בין L- להארקה, חורג מסף שנקבע
 • 2 ממסרי המוצא ניתנים כ"א לתיכנות לתצורת העבודה: לתצורה מומלצת FAIL SAFE (NC) או ממסר מושך בתקלה (NO)
 • מוצא תקשורת RS485/BMS או ModusRTU או IsoData
 • נגד קצה מובנה.
 • בקרה אוטומטית רציפה של תקינות החיווט אל הרשת הנמדדת ואל פס ההארקה
 • נוריות התראה לכל סף בתקלת בידוד ובחריגת מתח, כשכולן מהבהבות => תקלת חיווט
 • ניתן לנעול בקוד את ספי ההתראה והפונקציות למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך,
 • הדקי קפיץ כפולים חוסכים חיזוק ברגים תקופתי
 • לחצני ניסוי ואיפוס (RESET) פנימיים וחיצונים
 • רוחב כל רכיב 2 מודולים (35 ממ') בלבד, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים,
 • נבחן ואושר ע"י CE, AEC, UL- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות
 • תחום טמפרטורת עבודה: -40oC-+70oC
 • זינת עזר 24-240 וולט זרם ישר או100-240  וולט זרם חילופין בתדר 47-63 הרץ