משגוח בידוד למתח ישר וחילופין עד 1000 וולט דגם IsoHV425

לבקרת הבידוד במתח  +10% 0-1000 וולט ישר ו/ או חילופין בתדר 15-460Hz

בשיטות מדידה משופרות AMP-PLUS ו- PCP למדידה מדויקת

 

תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, למתח הרשת הנמדדת, לקיבוליות לתכנות, ולאיתור תקלות.

 • עם התאמה אוטומטית לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד150 uF
 • מלבד את רמת הבידוד מציג המשגוח גם את הקיבוליות בין הזינה הצפה להארקה
 • מציג גם את מתח הרשת הנמדדת עם אפשרות התראה בחריגה המתח:
  • במתח נמוך ובמתח יתר בתחום  30-1150 וולט
  • וכשהמתח בין L+ לבין ההארקה או בין L- להארקה, חורג מסף שנקבע (במתח ישר).
 • סף התראה נפרד להתראה מקדימה ולהתראה ראשית כ"א ניתן לכוון בתחום  10-500 kΩ
 •  2 ממסרים עם מגע לכל סף בתצורת עבודה FAIL SAFE (NC)  או ממסר מושך בתקלה (NO)
 • 3  השהיות ניתנות לכיוון: בהפעלה בתחום 0-10 שניות / בהתראה ובאיפוס (RESET) כ"א בתחום 0-99 שני',
 • מוצא דיגיטליRS485   לתקשורת  BMS , תיקשורת למחשב באמצעותModbus RTU,   או לקבלה רצופה של נתוני הבידוד
 • נגד קצה מובנה
 • בגרסה isoHV425-D4M-4 המוצא הדיגיטלי משמש למוצא אנלוגי מופרד גלוונית 0(4)…20 mA, 0…400 μA, 0…10 V
 • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי,
 • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות המשגוח והחיווט אל הרשת הנמדדת ואל פס ההארקה
 • נורית עבודה ונוריות התראה לכל סף בתקלת בידוד ובחריגת מתח. כשכולן מהבהבות <= תקלת חיווט
 • ניתן למעול בקוד את ערכי ספי ההתראה והפונקציות בפני שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מורשה
 • מגעי קפיץ כפולים עבור 2 מוליכים גם לחתכים שונים– חוסכים חיזוק ברגים תקופתי
 • לחצני ניסוי ואיפוס (RESET) פנימיים וחיצונים
 • עמיד בפני רעידות (בגרסת W)– בהתקנה בעזרת ברגים: (g (30-150Hz6
  • – בהתקנה על פס דין    3g (30-150Hz)
 • טמפרטורת עבודה:  -40…+70OC
 • רוחב 2 מודולים (36 ממ') בלבד,  להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים,

נבדק ואושר ע"י מכוני התקינה UKCA,UL  ולפי CE -התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות

 

זינת עזר 24-240 וולט זרם ישר או 100-240 חילופין 47-63 הרץ,

 

 

isoHV425-D4-4 עם מתאם AGH422           להתקנה בלוח על פס דין

isoHV425W-D4-4 עם מתאם AGH422W     דגם מוקשח…

isoHV425-D4M-4 עם מתאם AGH422        עם מוצא אנלוגי מופרד גלוונית 0(4)…20 mA, 0…400 μA, 0…10 V

isoHV425W-D4M-4 עם מתאם AGH422W   דגם מוקשח…